Visie

Streven naar een heldere, hedendaagse architectuur : puur, kwaliteitsvol en duurzaam. Architectuur die functioneel, vormelijk en technisch tegemoet komt aan de behoeften van de opdrachtgever. Deze behoeften (wonen, werken, ontspannen, …), samen met de voorwaarden verbonden aan de locatie en het vooropgestelde budget creëren het kader waarbinnen wordt gewerkt.

Dit maakt dat elke opdracht anders is en door een nauwe interactie met de opdrachtgever ontstaat dan ook steeds een uniek, op maat gemaakt ontwerp.

Vanaf de conceptuele fase wordt getracht om een duurzaam gebouw te realiseren. Flexibiliteit, energie-efficiëntie en mileu-/budgetbewuste materiaalkeuze staan centraal in de uitwerking van het ontwerp om te verzekeren dat het gebouw een meerwaarde biedt voor gebruiker en omgeving, en die waarde ook behoudt naar de toekomst toe.
Visie
site by d'zign.be