Energiebewust Architect Sinds 1 januari 2006 is de nieuwe Energieprestatie en Binnenklimaat – kort EPB – Regelgeving van toepassing voor het bouwen en verbouwen van gebouwen in Vlaanderen.

Energieprestatie = isolatieniveau dat een woning moet hebben + energiezuinigheid van warmte-opwekkings- en warmte-afgiftetoestellen.

Binnenklimaat = ventilatie-eisen in de woning + beperking van het risico op oververhitting in de zomer.

De ambitie die gepaard gaat met de EPB regelgeving, bestaat erin de energieprestatie van gebouwen in Vlaanderen te verbeteren. Op termijn wordt zo een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en voor de energiefactuur van de gebruiker.

De mate waarin aan de EPB regelgeving wordt voldaan, wordt uitgedrukt in het E-peil, bepaald volgens vastgelegde parameters en berekeningen. Momenteel is het maximum E-peil wettelijk vastgelegd op E-70. Hoe lager het E-peil, hoe beter het gebouw presteert op het vlak van energieprestatie en binnenklimaat.

Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximum toegestane E-peil verlaagd tot E-60.

Gezien het belang van energiebewust denken en bouwen, willen wij nu reeds waar mogelijk verder gaan dan het wettelijk maximum. We hebben ons daarom geëngageerd voor het label "energiebewust architect".

Zie ook : www.energiebewustarchitect.be voor meer informatie over energiezuinig bouwen.

Onze eerste nieuwbouwwoning met een E-49 certificaat werd reeds opgeleverd in september 2011.

Ook voor verbouwingen wordt steeds gezocht naar een optimale verbetering van de isolatie en de technische installaties van het gebouw. Dit rekening houdend met de wensen en het budget van de opdrachtgever.

Dit alles gebeurd in nauw overleg met de de aangestelde EPB verslaggever, waarbij reeds in het eerste concept wordt rekening gehouden met de wensen op het vlak van energiezuinigheid van het project.
info - energiebewust
site by d'zign.be